Συνέντευξη @ polismagazino | “Μέσα σε αυτή την καταπιεστική συνθήκη … ”

“Lock Down – Αφορμή για εσωτερίκευση και δουλειά” | Συνέντευξη @ lesbianportal