“Μικρά Έργα” | Kaplanon5 | 15 έως 23 Δεκεμβρίου

documenta 14- Gallery walk | αίθουσα τέχνης kaplanon 5 | 6 έως 9 Απριλίου 2017