«80+1 χρόνια απουσίας | Lorca» 9-29 Ιουνίου 2017 | dépôt Art-gallery