“80+1 χρόνια απουσίας – años de ausencia” | LORCA | Ανασκόπηση – Αθήνα – 2017

«80+1 χρόνια απουσίας | Lorca» 9-29 Ιουνίου 2017 | dépôt Art-gallery