«1821, οπτική μιας Επανάστασης» | Πολεμικό Μουσείο | ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021