«Με τα εντελώς απαραίτητα» Εικαστική Δράση του Ορίζοντα Γεγονότων με την ομάδα Εν Φλω | Μάιος 2016

«Διάλογος Με Το Νοητό Και Το Παράδοξο» ΣΚΕΤΚΕ @ GOVEDAROU ART GALLERY | 5 έως 26 Μαρτίου 2016