«Κερασία Τουλιάτου: ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ»|από το Δημήτρη Χαρίτο |Ιστορικός τέχνης