«1821, οπτική μιας Επανάστασης» | Πολεμικό Μουσείο | ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021

WOMAN EVOLUTION 200 | 3rd OnLine Exhibition | Project: 12months | ARTonline