Έκθεση Αφίσας των μελών του ΕΕΤΕ | 3 έως 19 Ιουνίου 2016