ΝΑΥΠΛΙΟ «Τόπος Μνήμης του αγώνα της ελευθερίας» | ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021