«Με τα εντελώς απαραίτητα» στο Τρένο στο Ρουφ | 7 έως 12 Ιουνίου 2016