“Σκηνές από τον Ερωτόκριτο” |ena contemporary |14 Μαΐου έως 1 Ιουνίου 2019