“Τα πρόσωπα της πόλης” | ena contemporary Αθήνα | 13 Νοεμβρίου έως 8 Δεκεμβρίου