1821-2021, 200+” “Πρός Επισκευήν Ολομελείας” | Πολιτιστικό Κέντρο Αθηναίων “Μελίνα”

κέντρ᾿Όν | Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» | 3 έως 15 Φεβρουαρίου 2017