“Μικρά Έργα” | Kaplanon5 | 15 έως 23 Δεκεμβρίου

αίθουσα τέχνης ena | συμμετοχή “GALLERY WEEKEND 2016” | 17 & 18 Δεκεμβρίου 2016