ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΒΙΒΛΙΟ ΙΙΙ – Επιγραφικό Μουσείο – 2020

«Μεταξύ μύθου και πραγματικότητας» | Τρίκαλα Μουσείο Βασίλη Τσιτσάνη | 24 Μαρτίου έως 2 Απριλίου 2017