«Γυμνό νυκτός μετά πάθους αντιστοίχου» | 2 Δεκεμβρίου | Μουσείο Εικαστικών Τεχνών Ηρακλείου

Με την έκθεση “Γυμνό νυκτός μετά πάθους” ολοκληρώνει το Μουσείο Εικαστικών Τεχνών Ηρακλείου (ΜΕΤΗ) τη θετική του πορεία την χρονιά αυτή. Τα εγκαίνια θα γίνουν το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017 στις 19.00 στην αίθουσα στην οδό Νυμφών 3. Θα είναι ανοικτά κάθε μέρα 18.00-20.00 εκτός από το Σάββατο και τις Κυριακές.

Η θεματική αυτή έκθεση εστιάζει το ενδιαφέρον της στο σώμα αφενός όπως παρουσιάζεται στη λάμψη του νυχτερινού φωτισμού κι αφετέρου όπως θα θέλλει να φαντάζει επιθυμητό στην όψη και στη διάθεσή του στην ερωτική πλάνη.

Στην Σχολή Καλών Τεχνών υπάρχει και λειτουργεί ιδιαίτερο μάθημα προκειμένου να προετοιμάζει τους φοιτητές στην εξάσκηση της ικανότητάς τους, πολλοί δε είναι οι ζωγράφοι σε παγκόσμια κλίμακα που έχουν ασχοληθεί κι έχουν δώσει έργα, αριστουργήματα, πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Έχοντας στη συλλογή του έργα σχετικά με το θέμα, το ΜΕΤΗ τα εντάσσει μαζί με αυτά των καλλιτεχνούν που συμμετέχουν στην έκθεση κι αποτελούν όλα ένα αξιόλογο σύνολο. Επειδή μερικά εκθέματα είναι τολμηρά, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως ακατάλληλη για ανηλίκους.