Συνέντευξη @ polismagazino | “Μέσα σε αυτή την καταπιεστική συνθήκη … ”

“WOMAN EVOLUTION 200” | ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 | 3rd OnLine Exhibition | Project: 12months | ARTonline

Campaign Magazine #NotAlone Vol. 1 Issue 1 | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

“Lock Down – Αφορμή για εσωτερίκευση και δουλειά” | Συνέντευξη @ lesbianportal