70 + 1 χρόνια Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος @ Πάτρα | 23 Μαρτίου έως 26 Απριλίου 2016