1821-2021, 200+” “Πρός Επισκευήν Ολομελείας” | Πολιτιστικό Κέντρο Αθηναίων “Μελίνα”