“Το μεγάλο βιβλίο” Επιγραφικο Μουσείο της Αθήνας | Ιουν. – Σεπτ. 2020