«το εξοχικό μας στην ουτοπία» | 1 έως 15 Δεκεμβρίου | Πάτρα