«Με τα εντελώς απαραίτητα» Εικαστική Δράση του Ορίζοντα Γεγονότων με την ομάδα Εν Φλω | Μάιος 2016