κέντρ᾿Όν | Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» | 3 έως 15 Φεβρουαρίου 2017