“80+1 χρόνια απουσίας – años de ausencia” | LORCA | Ανασκόπηση – Αθήνα – 2017