«Γυμνό νυκτός μετά πάθους αντιστοίχου» | 2 Δεκεμβρίου | Μουσείο Εικαστικών Τεχνών Ηρακλείου