«Την μεν ζωγραφίαν ποίησιν σιωπώσαν…» | 1 έως 23 Δεκεμβρίου | BLANK WALL GALLERY