“Το μεγάλο βιβλίο” Επιγραφικο Μουσείο της Αθήνας | Ιουν. – Σεπτ. 2020

«Μεταξύ μύθου και πραγματικότητας» | Τρίκαλα Μουσείο Βασίλη Τσιτσάνη | 24 Μαρτίου έως 2 Απριλίου 2017