«Οίκος Αντοχής»  | 20 έως 25 Μαΐου 2017 – Χ.Τρικούπη 121 – Αθήνα