Επικοινωνία

Kerassias Art Gallery
Tηλέφωνο επικοινωνίας: 6949988946
οδός Θαλή Ματσούκα 35
Φισκάρδο Ερίσσου Κεφαλληνίας.
email: info@kerassiatouliatou.gr