«1821, οπτική μιας Επανάστασης» | Πολεμικό Μουσείο | Αθήνα Ιούλιος 2021