Χριστουγεννιάτικη έκθεση ΣΚΕΤΚΕ «3 ευχές» | έως 9 Ιανουρίου 2017