‘’Μια Κιβωτός Γεμάτη Τέχνη και…Αγάπη’’ – Αθηνα – Δεκέμβριος 2019