“ΜΕΘΕΞΙΣ” στην Dépôt Αrt gallery | 20 Δεκεμβρίου 2016 έως 18 Ιανουαρίου 2017